7 בינואר 2013

דקל דור 3.5

        לברוש ארץ ישראלי מצוי דור 2חי צומח דומם

תגובה 1: